Изграждане на тръбопроводи от стоманени, медни, полипопиленови и полиетиленови тръби