Направа и монтаж на изолирани и неизолирани въздоховоди от поцинковани ламарини, “Спиро” тръби, “PIR”панели